8 มหาลัยสายอาชีพ น่าเรียน!

8 มหาลัยสายอาชีพ น่าเรียน! เชื่อว่าน้อง ๆ ช่วงมัธยมหลายคน กำลังสับสนและสงสัย ว่าเรียนจบมัธยมแล้ว เราจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือมหาลัยรูปแบบไหน ถึงจะตอบโจทย์ความต้องการ หรือสร้างอาชีพให้เราได้มากที่สุด โดยบทความในวันนี้ จะพาน้อง ๆ ที่อยากเรียนสายอาชีพ ไปทำความรู้จักมหาวิทยาลัย มหาลัย และวิทยาลัย ที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตบุคลากรทางด้านสายอาชีพ 8 แห่งในประเทศไทย ส่วนแต่ละที่จะมีที่ไหนบ้าง และจะน่าเรียนมากแค่ไหน ตามไปดูกันเลยค่ะ

8 มหาลัยสายอาชีพ น่าเรียน!

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันสำหรับสายอาชีพแห่งแรก ขอแนะนำเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเลยค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ (มจธ.) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งสถาบันการศึกษา ที่มีเด็กสายอาชีพให้ความสนใจเข้าศึกษา เป็นอับต้น ๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ  มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จัดว่ามีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ หากน้อง ๆ สนใจสายอาชีพ การเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลยค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http: admission.kmutt.ac.th

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันที่ขึ้นชื่อเรื่องผลิตบุคคลากรทางด้านสายอาชีพแห่งต่อมา คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือ สจล. เป็นสถาบันการศึกษาชื่อดังอีกแห่งในไทย ที่นี่มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (หลักสูตร 3 ปี) ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง โดยจะเด่นมาก ๆ ในด่านการผลิตวิศกร หากน้อง ๆ อยากจะประกอบอาชีพนี้ สามารถเลือกเรียนที่พระจอมเกล้าลาดกระบังได้เลยค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.reg.kmitl.ac.th

8 มหาลัยสายอาชีพ น่าเรียน!

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ (วทอ.) เป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ (มจพ.) ปัจจุบันวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2-3 ปี, หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี, หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, หลักสูตรปริญญาโท, และหลักสูตรปริญญาเอก ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.kmutnb.ac.th

4. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันน่าเรียนแห่งที่ 4 ในสายอาชีพของไทย ขอแนะนำสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือ (ส.ท.ญ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ก่อตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่นี่มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญยังโดดเด่นเรื่องการสอนภาษาต่าง ๆ ด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https: admission.tni.ac.th

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ (RMUTT) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่น ในเรื่องการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก น้อง ๆ คนไหนที่ชอบการเรียนในรูปแบบการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี บอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์มาก ๆ  เพราะน้อง ๆ จะได้ลงมือทำจริงในสาขาวิชาที่ตนเองได้เลือกเรียน และยังมีการฝึกงานก่อนเรียนจบอีกด้วยค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.rmutt.ac.th

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ (MUT) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์มาอย่างยาวนาน และยังคงสามารถรักษาคุณภาพของการเรียนการสอนเอาไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่วันที่เปิดจนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญสถาบันแห่งนี้ยังถูกจัดอันดับโลก ในด้านผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และได้รับการตีพิมพ์จากวารสารต่าง ๆ หรือเรียกว่าเป็น มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)  จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities 2019 อีกด้วย น้อง ๆ ที่ต้องการเรียนเรื่องวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ที่การันตีด้วยรางวัลต่าง ๆ ต้องเลือกที่นี่เลยค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.mut.ac.th

7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง น่าจะเป็นชื่อที่คุ้นเคยดี สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสายอาชีพ โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ (RU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และไม่มีการจำกัดจำนวน สถาบันแห่งนี้มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ โดยทำการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา นั่นคือมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเหมือนกับสถาบันแห่งอื่น ๆ แต่จะไม่บังคับเข้าชั้นเรียน น้อง ๆ ที่เลือกเรียน ม.รามคำแหง สามารถที่จะทำงาน และเรียนไปด้วยได้แบบไม่มีปัญหา แต่น้อง ๆ จะต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้าง และต้องพยายามทบทวนบทเรียนต่าง ๆ นอกห้องเรียนอยู่เสมอ ตลอดจนทำงานตามที่ได้รับคำสั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้จบตามที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.ru.ac.th

8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถาบันที่โดดเด่นเรื่องสายอาชีพ แห่งสุดท้ายที่จะแนะนำ คือมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายอาชีพ ที่มีความสนใจอยากศึกษาต่อในด้านงานบริการ งานท่องเที่ยว โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรปกติและหลักสูตรต่อเนื่อง ที่สำคัญมีการเปิดเรียน-สอนภาคพิเศษ ที่สามารถเข้าเรียนช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ได้ด้วย น้อง ๆ คนไหนที่ชอบงานด้านบริการ ต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเลยค่ะ รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.spu.ac.th

หากน้อง ๆ ต้องการเน้นไปสายอาชีพไหน ก็ให้พุ่งความสนใจไปสถาบันที่โดดเด่นเรื่องนั้น ๆ ก่อนนะคะ จากนั้นค่อยมาเลือกอีกที ว่าเราสู้ค่าเทอมไหวไหม หรือมีปัญหาในการเดินทางหรือไม่

เทคนิคการเปลี่ยนผิวขาดน้ำ ให้เป็นผิวสวย ผิวแห้งขาดน้ำ เป็นบ่อเกิดของความไม่มั่นใจ ในการแต่งตัวตลอดจนส่วนอื่น ๆ ของสาว ๆ ที่สำคัญผิวขาดน้ำสามารถเกิดขึ้นได้กับสาว ๆ ทุกคนได้ง่าย ๆ

บทความที่ไม่ควรพลาด : 6 เคล็ดลับสุขภาพ ที่สร้างได้จากสิ่งรอบตัว บทความเกี่ยวกับสุขภาพในวันนี้ จะขอพาคนรักสุขภาพทุกท่าน มามองหาวิธีการสร้างสุขภาพที่ดี จากสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของเรา