คลอโรฟิลล์ สิ่งนี้ดีต่อสุขภาพและร่างกายมนุษย์อย่างไร เนื่องจากคลอโรฟิลล์ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีการกล่าวอ้างถึงประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้าน แล้วตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คลอโรฟิลล์มีประโยชน์อะไรบ้าง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

คลอโรฟิลล์ สิ่งนี้ดีต่อสุขภาพและร่างกายมนุษย์อย่างไร

คลอโรฟิลล์ (อังกฤษ: chlorophyll) เป็นสารประกอบที่พบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช โดยพบมากที่ใบของพืชนอกจากนี้ยังพบได้ที่แบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และยังพบได้ในสาหร่ายเกือบทุกชนิด นอกจากนี้คลอโรฟิลล์ทำหน้าที่เป็นโมเลกุลรับพลังงานจากแสง และนำพลังงานดังกล่าวไปใช้ในการสร้างพลังงานเคมีโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล และนำไปใช้เพื่อการดำรงชีวิต คลอโรฟิลล์ อยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่า เยื่อหุ้มไทลาคอยด์ (thylakoid membrane) ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มที่อยู่ภายใน คลอโรพลาสต์ (chloroplast)

คลอโรฟิลล์

การสร้างคลอโรฟิลล์เริ่มจากการสร้าง tetrapyrrole ที่เป็นวง โดยใช้กรดอะมิโน 5-aminolevulinic acid (ALA)เป็นสารตั้งต้น ในแบคทีเรียสีม่วงบางชนิดสร้างกรดอะมิโนชนิดนี้ขึ้นมาจาก succinyl CoA และไกลซีน ในไซยาโนแบคทีเรีย และพืชชั้นสูงจะสร้าง ALA โดยใช้กลูตาเมตในรูป glutamyl-tRNA เป็นสารตัวกลาง การสร้างคลอโรฟิลล์ในพืชเป็นวิถีที่ต้องมีการควบคุมอย่างมาก ในพืชมีดอกและพืชชั้นต่ำและสาหร่ายบางชนิดเช่นยูกลีนา การเปลี่ยนรูปของ protochlorophyllidae ไปเป็น chlorophyllide a เป็นขั้นตอนที่เมื่อมีแสง ในอีทิโอพลาสต์ของใบที่เจริญในที่มืด จะสะสม protochlorophyllidae ในระดับที่ต่ำมาก เมื่อใบพืชได้รับแสง protochlorophyllidae จะเปลี่ยนไปเป็น chlorophyllide a อย่างรวดเร็วจนหมด และสร้าง protochlorophyllidae ขึ้นมาใหม่ ใบที่ถูกแสงจึงกลายเป็นสีเขียว และถ้ามี protochlorophyllidae เหลืออยู่ การสังเคราะห์จะหยุดลง โดย protochlorophyllidae จะไปยับยั้งที่ปฏิกิริยาแรกคือยับยั้งการสร้าง ALA แต่ถ้าเพิ่ม ALA จากภายนอกเข้าไปจะเกิดการสังเคราะห์ protochlorophyllidae ขึ้นได้

ลดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ของร่างกาย

ปัญหากลิ่นปากและกลิ่นตัวเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพและความมั่นใจเป็นอย่างมาก ซึ่งคลอโรฟิลล์มีฤทธิ์เป็นสารระงับกลิ่นตามธรรมชาติ จึงคาดกันว่าการได้รับคลอโรฟิลล์ก็อาจช่วยลดกลิ่นปากและกลิ่นตัว แต่คุณสมบัตินี้เป็นเพียงผลจากการศึกษาที่ค่อนข้างจำกัด 

ในทางการศึกษามีการใช้สารชนิดนี้ในการรักษาผู้ป่วยโรค Trimethylaminuria หรือเรียกกันในภาษาพูดว่า โรคกลิ่นตัวเหม็น เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการเผาผลาญ ทำให้ร่างกายไม่สามารถย่อยสารไตรเมทิลามีน (Trimethylamine) ที่เป็นสารที่มีกลิ่นเหม็น ส่งผลให้ร่างกายผู้ป่วยมีกลิ่นคล้ายไข่เน่า ปลาเน่า หรือมีของเสียออกมาผ่านเหงื่อ ลมหายใจ และของเสีย ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก โดยจากการศึกษาพบว่า การใช้สารคลอโรฟิลลิน (Chlorophyllyn) หรือคลอโรฟิลล์สังเคราะห์ในรูปแบบอาหารเสริมอาจช่วยลดอาการตัวเหม็นจากโรคนี้และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ 

อย่างไรก็ตาม สรรพคุณดังกล่าวจัดอยู่ในขั้นการทดลองเท่านั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก เพราะผลการศึกษาและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการยืนยันประสิทธิภาพ

คลอโรฟิลล์

ดีต่อลำไส้

สารคลอโรฟิลลิน (Chlorophyllin) เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อการทำงานและสุขภาพของลำไส้ โดยเฉพาะอาการท้องผูกที่เป็นผลมาจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งแพทย์อาจให้สารคลอโรฟิลลินเป็นการรักษาเสริมในผู้ที่ท้องผูกจากการบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง โรคมะเร็งลำไส้ โรคจิต ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ที่รักษาด้วยการผ่าตัดลำไส้เปิดหน้าท้องเพื่อกำจัดของเสีย

นอกจากนี้ การได้รับสารคลอโรฟิลลินยังอาจช่วยต้านการอักเสบภายในลำไส้ในหนูที่มีพังผืดที่ตับ (Liver Fibrosis) ได้ด้วย แต่คุณสมบัติต้านการอักเสบเป็นการทดลองในสัตว์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถยืนยันสรรพคุณของสารชนิดนี้หากมีการนำมาใช้ในคน

ต้านมะเร็ง

คลอโรฟิลล์ประกอบไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังมีข้อมูลสนับสนุนว่าสารเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยชะลอหรือยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง โดยจากการศึกษาในสัตว์พบว่า คลอโรฟิลล์อาจช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งในอวัยวะหลายส่วน อย่างตับและกระเพาะอาหาร 

ขณะเดียวกันการทดลองอีกชิ้นที่ศึกษาคุณสมบัติต้านมะเร็งตับอ่อนในหนูพบว่า คลอโรฟิลล์ในพืชสีเขียวอาจช่วยปรับสมดุลของสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งภาวะสมดุลระหว่างสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระอาจป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้ ผักใบเขียวที่อุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์ยังเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังรักษาตัว ซึ่งสารชนิดนี้อาจช่วยให้แผลบริเวณผิวหนังจากการรักษาด้วยวิธีการฉายแสงหายได้เร็วขึ้นด้วย 

ในตอนต้นได้มีการกล่าวถึงคุณสมบัติล้างสารพิษของคลอโรฟิลล์ โดยมีผลจากการศึกษาในมนุษย์คาดว่า สารสีเขียวนี้อาจช่วยลดการได้รับสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งสารพิษจากเชื้อราชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง ดังนั้น การได้รับสารพิษน้อยลงก็อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ 

นอกจากคุณสมบัติในข้างต้นแล้ว คลอโรฟิลล์และสารคลอโรฟิลลินอาจส่งผลดีต่อสุขภาพในด้านอื่น ๆ เช่น ลดน้ำหนัก เร่งการสมานแผล ช่วยสร้างเม็ดเลือด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สรรพคุณของคลอโรฟิลล์จำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงประโยชน์ ความปลอดภัย และข้อเท็จจริงอื่น ๆ เนื่องจากการศึกษาแต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันในหลายด้าน ทั้งรูปแบบของสารที่ใช้ ลักษณะการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลา การเจ็บป่วย ไปจนถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างไปในแต่ละคน  

อันตรายจากการดื่มน้ำคลอโรฟิลล์มากเกินไป

หากดื่มน้ำคลอโรฟิลล์มากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ หรือบางรายอาจมีอาการผื่นแพ้ เวียนศีรษะ และมีเหงื่อออกมาก สตรีมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร หรือเด็กอ่อนที่อายุต่ำกว่า 4 ขวบ ไม่ควรดื่ม